Op de Menmoerhoeve wordt veel aan natuureducatie gedaan. Wij helpen de natuur te herstellen naar de oorspronkelijke staat. In samenwerking met Brabantslandschap hebben wij verschillende projecten ontwikkeld.

Om terug naar de basis te gaan is voor ons belangrijk. Het is belangrijk voor kinderen om te weten hoe verschillende groentes groeien en hoe verschillende bomen heten.
Op het terrein bevindt zich een wandelpad, als u dit volgt komt u voorbij mooie stukjes natuur.

Om u meer over dit alles te vertellen en te laten zien is het mogelijk om onder begeleiding een rondleiding van circa 1,5 uur te volgen voor meer info klik hier.

Peulen

peulen

Rondleiding

rondleiding3

Asperge

asperge

Vergeten Groentetuin

Hier vindt u veel verschillende soorten groentes. Deze worden door ons zelf gekweekt en later weer verwerkt. We hebben onze eigen afnemers voor de groentes, zij zijn niet te koop. Dat wil echter niet zeggen dat u hier niet van kunt genieten. Weet u bijvoorbeeld hoe de pastinaak of de schorseneer groeit? U komt er bij ons achter. Door de vele bordjes bij de planten ziet u precies hoe alles groeit.

Vlindertuin

In onze vlindertuin bevinden zich veel inheemse planten. Deze planten zijn voor veel verschillende vlinders de waardplanten. Dit wil zeggen dat de vlinder graag op deze plant zit. Ook verzorgt deze plant eten voor de vlinder. Voor het koolwitje is dit bijvoorbeeld de kool.
Lees meer….

Paddenpoelen

Op het terrein bevinden zich twee poelen. Een paddenpoel is een kleine waterplas van minimaal één meter diep waar kikkers, padden en salamanders kunnen wonen en zich kunnen voortplanten. Een deel van de groene en bruine kikkers overwintert in de modder van de paddenpoel. Vroeger werden paddenpoelen aangelegd als drinkplaats voor het vee. Bij ons kunt u rond de paddenpoel lopen en de kikkers horen kwaken. Op de bankjes kunt u genieten van de rust.

Knotwilgen

Op ons bedrijf staan verschillende knotwilgen. De knotwilg behoort van oudsher tot het Nederlands landschap. Zij zorgt voor beschutting bij wind en regen. Een knotwilg is een wilg die regelmatig wordt afgezaagd. Ieder jaar maakt de wilg aan het uiteinde van de stam nieuwe dunne scheuten. Omdat er elk jaar nieuwe scheuten ontstaan wordt de bovenkant van de stam steeds dikker, hier ontstaat een knot. In de knot kunnen vogels beschut broeden.

Bloemenranden

Deze zijn nodig om het voortbestaan van akkervogels en weidevogels te waarborgen. Zij hebben voedsel, nestgelegenheid en beschutting nodig. Door de intensieve landbouw in Nederland komt dit in gevaar. Daarom heeft Brabants Landschap projecten opgezet in samenwerking met de boeren om de natuur te behouden. Op de Menmoerhoeve ligt er rond de akker en het weiland een bloemenmengsel. Deze mensels bevatten:

  • Akkerbloemenrand: Tarwe, Gerst, Triticale, Vlas, Boekweit en Phacelia
  • Weilanden bloemenrand: Korenbloem, Klaproos en Gele Ganzenbloem

Deze zijn belangrijk voor vogels zoals: kievit, Geelgors, Steenuil en Leeuwerik.